אבחון באנגלית נדרש לכל פונה לוועדה המחוזית לקבלת התאמות באנגלית

בוועדה עצמה אחד הקריטריונים בשיקול הדעת לגבי מתן התאמות הינה הרמה בה לומד התלמיד. לעיתים ,דווקא תלמיד, הלומד ברמה של 5 יח' לא מקבל אישור אם הוועדה מוצאת, בהתאם לתמונה האבחונית, כי הפתרון המומלץ עבורו הוא ללמוד ברמה נמוכה יותר, של 4 יחידות או 3 יחידות ולאו דווקא התאמה. לעומת זאת, תלמיד הלומד ברמה של 3 יחידות, עשוי לקבל התאמה, אם אכן מוכחות לקויותיו.

אנגלית – שפה קשה

האבחון הדידקטי, באנגלית, מתמקד ברמת הידע, כפי שבאה לידי ביטוי בקריאת מלים וטקסט, כמו גם באוצר-המלים והבנת הנקרא, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך, כמובן, בהמשך לאבחון דידקטי כללי.

קשיים בלימוד שפה זרה נובעים, פעמים רבות, מלקות למידה. עם זאת, יתכנו גם קשיים על רקע חסך לימודי ולכן יש לערוך, בראש וראשונה, אבחון דידאקטי. רק כך אפשר לבצע אבחנה מבדלת בין ליקויים שונים, העשויים להשפיע על לימודי שפה ושפות זרות.