אבחון זה משמש בסיס לבדיקת קשיים בתחומי הלמידה. אצלנו  הוא נערך על ידי מומחית ללקויות למידה. האבחון הדידקטי הוא אבחון רוחבי, ארוך, שכן הוא בודק תחומי למידה רבים בקריאה, בכתיבה, בהבנת הנקרא וגם בהבעה, אך גם סיבות אפשריות להיווצרותם. כמו כן מאתר האבחון דרכי הוראה, לעקיפת הקשיים הללו. בנוסף נבדקים תחומים נוספים, בהם מתקשה המאובחן, כמו מיומנויות בתחום הגרפו מוטורי, מיומנויות זכירה, קשיי קשב, ארגון וניהול. אנו משתדלים להקל על המאובחנים בכך שאנו מקיימים מספר פגישות אבחון, כדי לאתר את פרופיל הקושי.

בנוסף, נבדקים תחומי החשבון והחל מכתה ה' גם תפקודים באנגלית.

קרא עוד

בתחילת האבחון מתקיימת פגישת הכרות, בה נאסף מידע היסטורי התפתחותי ולימודי. חשוב להביא למאבחנת אבחונים קודמים וכן מידע מהצוות החינוכי (ניתן להוריד טפסים מאתר זה). בסוף האבחון מתקיימת שיחת משוב ובה ניתנת אינפורמציה למאובחן ולהוריו לגבי הממצאים, אך גם לגבי צורות הטיפול, התואמות. נבנית תוכנית טיפול גם לצוות החינוכי וניתנות התאמות למבחנים. מאובחנים מעל לכתה ו', מקבלים גם התאמות לבחינות הבגרות. ניתן להציג אבחון זה גם לרשויות צה"ל, כדי לקבל התאמות במבחני המיון. תוקף האבחון 5 שנים