נערך ע"י מומחית ללקויות למידה ומסייע לבוגרים עם לקות למידה, לקבל התאמות במבחן הפסיכומטרי, על פי אמות המידה של המרכז הארצי לבחינות והערכה