אבחון פסיכו-דידקטי משלב בין ההיבטים הפסיכולוגיים וההיבטים הדידקטיים ונערך ע"י שתי מומחיות: המאבחנת הדידקטית והפסיכולוגית. כל אחד מאבחן בתחום מומחיותו  וחוות הדעת  המשותפת מרחיבה את התמונה האבחונית ואת מתן ההמלצות וההתאמות. אבחון פסיכו – דידקטי נדרש במיוחד למתן התאמות ברמה 3 בבחינות הבגרות: מבחנים בעל פה, מבחן מתוקשב באנגלית (עם השמעה + הקלטה או הקלדה), מבחן מותאם בלשון, מבחנים מותאמים במקצועות רביי מלל, מבחן מותאם במתימטיקה והמרת המבחן במתימטיקה למקצוע מדעי אחר.

חשוב לזכור כי אישור סופי להתאמות הללו ניתן על ידי ועדה מחוזית מטעם משרד החינוך  

התאמות לבחינות בגרות רמה 2                                            התאמות לבחינות הבגרות רמה 3