האבחון הרגשי, נערך ע"י פסיכולוגית מומחית. מטרת האבחון הינה הערכת הפוטנציאל האינטלקטואלי ובדיקת השפעות רגשיות ו/או קוגניטיביות על תהליכי למידה. האבחון כולל הערכת מנת משכל ובדיקה של התפקוד הרגשי, בכדי לאפשר אבחנה מבדלת בין קשיים בלמידה עקב גורמים רגשיים לבין לקויות למידה. כאשר עולים פערים משמעותיים בין כישורים קוגניטיביים שונים בתוך מבחן האינטליגנציה הם ינבאו קיום לקויות למידה