רמה סוג ההתאמה מי מאשר את ההתאמה על מה מבוססת ההתאמה הערות
רמה 1

 

ההתאמות אינן פוגעות במהות הנמדדת בבחינה

הארכת זמן הבחינה בשיעור של 25% הועדה

הבית ספרית

חוות דעת והמלצות המורים + דוגמאות ממבחנים אין צורך באבחון
התעלמות משגיאות כתיב כמרכיב בציון הועדה

הבית ספרית

אבחון דידקטי
שעתוק הבחינה הועדה

הבית ספרית

חוות דעת והמלצות המורים + דוגמאות ממבחנים אין צורך באבחון
הגדלת שאלון הבחינה הועדה

הבית ספרית

מסמך רפואי המעיד על קושי או מסמך קביל אחר אין צורך באבחון
שימוש בדף נוסחאות מורחב הועדה

הבית ספרית

אבחון דידקטי
הקלדת תשובות באמצעות מחשב ועדת חריגים במשרד החינוך מסמך קביל התומך בחוות הדעת של המורים אין צורך באבחון

 

 

לפירוט התאמות ברמה 2 – קרא עוד