רמה סוג ההתאמה מי מאשר את ההתאמה על מה מבוססת ההתאמה הערות
רמה 2

 

ההתאמות עלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת בבחינה.

ההתייחסות היא בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה ולא בתוכן שלהּ

הכתבה / הקראה לבוחן ניטראלי ועדת התאמות מחוזית בלבד אבחון דידקטי או

פסיכו – דידקטי

השמעת השאלון או הקלדה/הקלטת התשובות ועדת התאמות מחוזית בלבד אבחון דידקטי או

פסיכו – דידקטי

שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית הועדה

הבית ספרית

אבחון דידקטי או

פסיכו – דידקטי

 

 

 

 

 

לפירוט התאמות ברמה 3 – הקש כאן