רמה סוג ההתאמה מי מאשר את ההתאמה על מה מבוססת ההתאמה הערות
רמה 3

 

ההתאמות עלולות לשנות את המהות הנמדדת בבחינה –

שינוי הן בתנאי הבחינה והן בתוכן שלהּ

מבחן בעל פה במקצועות רבי מלל ועדת התאמות   מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי

מבחן בעל פה באנגלית באמצעות מבחן מתוקשב הכולל השמעה והקלטה ועדת התאמות מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי

להתאמה זו נדרשת הרחבה באנגלית
מבחן מותאם במקצועות רבי מלל ועדת התאמות   מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי

מבחן מותאם בלשון ועדת התאמות   מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי

מבחן מותאם במתימטיקה ועדת התאמות   מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי

להתאמה זו נדרשת הרחבה בחשבון
המרת מבחן במתימטיקה למקצוע מדעי אחר ועדת התאמות   מחוזית בלבד אבחון

פסיכו – דידקטי