משלב בין ההיבטים הפסיכולוגיים וההיבטים הדידקטיים ונערך ע"י שתי מומחיות: המאבחנת הדידקטית והפסיכולוגית. כל אחד מאבחן בתחום מומחיותו, וחוות הדעת, המשותפת, היא אינטגרציה של הממצאים של שתיהן ומרחיבה את התמונה האבחונית ואת מתן ההמלצות וההתאמות