קשב הוא ביטוי התנהגותי הקשור ביכולת לקלוט גירויים חשובים דרך החושים השונים ולסנן גירויים שהם לא רלוונטיים למטרה מסוימת. בתחום הקשב קיימות ארבע מערכות: קשב סלקטיבי (התעלמות מגירויים מסיחים), פיצול קשב (במטלה אחת להתמקד בכמה גירויים), קשב מתמשך (יכולת לשבת לאורך זמן) והכוונת קשב (היכולת להיות קשוב לגירוי, להתנתק ממנו ולעבור לגירוי חדש ושוב לחזור לגירוי ישן) (Baron, 2004).

לראשונה בשוק, משלב אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן MOXOמסיחים שמיעתיים ומסיחים חזותיים וכך למעשה, מדמים את סביבתו הטבעית של הנבדק. התוצאות המתקבלות בביצוע אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן MOXO הן מיידיות וברורות, ועל כן מסייעות במציאת הטיפול המתאים ביותר עבור הנבדק.

מספקות פרופיל אישי, המורכב MOXO תוצאות אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן
מרכיבי הקשב הבאים:

קשב– היכולת לאתר גירוי, להעריכו נכונה ולהגיב לפי דרישות המשימה.
הסובלים מהפרעת קשב יתקשו להבין הוראות מורכבות, לעקוב אחר הדברים הנאמרים בכיתה על-ידי המורה ועוד.

תזמון– היכולת להגיב נכונה ובפרק הזמן שהוקצב למשימה.
הסובלים מהפרעת תזמון יכולים להתקשות בביצוע משימות הדורשות תגובות מהירות ומיידיות, וכן להתקשות בביצוע משימות המתוחמות בזמן.

היפראקטיביות– קושי לווסת התנהגות ולהימנע מפעילות לא רצויה/הכרחית (תנועות/דיבור מוגזמים).
הסובלים מהפרעת היפראקטיביות ינדנדו את רגלם, יתופפו על השולחן או ישמעו מוזיקה בעת ביצוע המטלה. הדבר יסייע להם להתרכז (אך עשוי להפריע לסביבה).

אימפולסיביות– הנטייה לתגובה לפני שמעריכים את הסיטואציה בצורה מלאה.
הסובלים מאימפולסיביות, פועלים מבלי ששקלו את הסיטואציה ואת תוצאות מעשיהם (על אף שידוע להם מהי המשמעות של מעשיהם).

יתרונות אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן MOXO על פני מבחנים אחרים:

  • MOXO הוא אבחון הפרעות קשב, הבודק בנפרד את כל מרכיבי הקשב הנ"ל (אין עוד מבחן בשוק שבודק כך את מרכיבי הקשב).
    · אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן MOXO בודק את הנבדק בהדמיה של סביבות שונות (כדי להתקרב כמה שיותר לסביבת היום-יום), כולל מסיחים חזותיים ושמיעתיים.
    · אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחןMOXO מציג תוצאות, המשוות את ביצועי הנבדק בסביבות שונות ובהתאם לנורמת גילו ומגדרו.
    · הודות לתוצאות המתקבלות באמצעות אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן MOXO, ניתן להתאים את הטיפול הנכון ביותר עבור הנבדק.