האבחון הדידקטי

האבחון הדידקטי מתמקד בתחומים הדידקטיים – הלימודיים של המאובחן.  באבחון הדידקטי נבחנים הישגים בתחומי הקריאה, הכתיבה, החשבון והאנגלית, בהתאם לנדרש מקבוצת הגיל.  אם מופיע פער, באבחון הדידקטי יאתרו את הסיבות לכך. לדוגמה: קריאה בקצב איטי, יחסית למצופה באותה שכבת גיל, או שגיאות כתיב מרובות למצופה. בנוסף, יבדקו  מנגנוני הבסיס שעלולים להשפיע על הקושי המתואר.

למשל, ידוע שקושי במודעות פונולוגית מנמיך את רמת הדיוק בקריאה.

מודעות פונולוגית היא היכולת לפרק מלים לצלילים הכי קטנים שלהן. עוד בגן עובדים עם הילדים על זיהוי של צליל ראשון במלה או צליל אחרון. אצל ילדים יותר גדולים, אנחנו מבקשים כבר שיפרקו מלים לכל הצלילים וברצף תקין.

בנוסף, בודקים גם יכולות שפה: אוצר מלים, יכולת לבנות משפטים באופן ברור ובתחביר תקין, יכולת הבעה בעל פה ובכתב וכן יכולת הבנה, למשל בהבנת הנקרא.

קשיים בקריאה ובשפה, יכולים להשפיע ולהנמיך הישגים בהבנת הנקרא. קשיים מן הסוג הזה עלולים להשפיע על מקצועות בבית הספר, למשל בהיסטוריה, בתנ"ך אבל גם באנגלית.

אם אנחנו רואים קשיים בעברית, סביר להניח שהם יופיעו גם בעוד שפות.

קשיים במוטוריקה עדינה, עלולים להנמיך יכולות בכתיבה. למשל, כתב יד לא קריא, שנובע ממרווחים לא תקינים בין מלים, בין אותיות ועוד. קשיים אלו יכולים גם להנמיך תפקוד בחשבון, במיוחד בגיאומטריה.

באבחון הדידקטי אנחנו בודקים גם מיומנויות זכירה.  ילדים שלא זוכרים טוב, יתקשו ללמוד לבחינה.

ילדים או נערים שלא מאורגנים או שיש להם בעיות קשב, יתקשו להתארגן ללמידה לפני בחינות, במהלך השיעורים בכתה, אבל גם במהלך הבחינה: לארגן תשובה נכונה, להבדיל בין עיקר לטפל.

במהלך שנות בית הספר היסודי, נערך האבחון הדידקטי, כדי לתת מענה לתפקוד של הילד בלימודים: בשיעורים בכתה, בשיעורים בבית ובמבחנים. בעצם האבחון הוא מפה של יכולות מול קשיים.

האבחון תקף ל3-5 שנים. בין אבחון לאבחון, מסייעים למאובחן באמצעות שיטות שונות של הוראה מותאמת. רק לאחר שלושה אבחונים  אפשר לקבוע בוודאות אם הקושי הוא בגלל דיסלקציה או דיסגרפיה. כלומר, לקות למידה בתחום הקריאה או לקות למידה בתחום הכתיבה, או אולי דיסקלקוליה, שהיא לקות למידה בתחום החשבון.

אי אפשר לקבוע בוודאות לקות למידה אחרי אבחון אחד ולפעמים צריכים גם חוות דעת של אנשי מקצוע נוספים. בכל מקרה אנחנו מפנים לטיפול, אם דרך הוראה מותאמת, בעברית או במקצועות החשבון והאנגלית או אבחון קשבי, לצורך מתן טיפול בקשב. לעתים קרובות מפנים גם לטיפול רגשי.

במהלך החטיבה והתיכון, נוספים על כל אלה התאמות לבחינות הבגרות.

התאמות לבחינות הבגרות רמה 1

התאמות לבחינות בגרות רמה 2

התאמות לבחינות הבגרות רמה 3