במכון 'כיוונים אחרים', נערך אבחון הפרעות קשב על-ידי מבחן ממוחשב Moxo, בשילוב עם מבחני זיכרון נוספים, כדי להגיע להערכה רחבה יותר.
אבחון Moxo   בודק את יכולות הקשב הקוגניטיביות של הנבדק בסביבות שונות, לפי נורמות של גיל ולפי נורמות של מגדר. למעשה, מדובר במבחן פשוט שאינו אורך זמן רב: 15 דקות עבור ילדים בני 7-12, ושלוש דקות נוספות עבור ילדים מגיל 13 ומבוגרים.

להזמנת תור ניתן לתאם בטלפון 185 – 555 – 1700